โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2560

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2560


กิจกรรมการศึกษาเพื่อมีงานทำ
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง


พัฒนาเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติกีฬาสีและสัมพันธ์ชุมชน ปี 60