โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ยินดีกับความสำเร็จ ในการคว้าเหรียญทอง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศฺิลปหัตถกรรมระดับชาติ

เหรียญทอง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผูกเงื่อน โยนบอลและ เดินทรงตัว ระดัุบประุถมศึกษาปีที่ 1-3 ขอแสดงความยิดดีกับผู้บริหารที่ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นระดับอำเภอ ในงานวันครู ปี 57 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.ตลิ่งชัน นักเรียนได้รับรางวัลกันทุกคน สนุกมาก ๆ 


นักเรียนร่วมกิจกรรมเพื่อรับรางวัล


โครงการรักษ์ตลิ่งชัน ร่วมกับ อบต.ตลิ่งชัน สู่ คีรีวง


โครงการรักษ์ตลิ่งชัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้นำนักเรียน และคุณครูไปดูงาน
 ณ หมู่บ้าน คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2556 

12 สิงหา มหาราชินี